Naše činnost a poslání

Proč jsme založili spolek Klubovna Naděje?

Hlavním účelem spolku je otevírání těžkých tabu témat, především sexuálního zneužívání, násilí a domácího násilí.

Budeme propojovat pomáhající organizace a odborníky. Podporujeme oběti a budeme jim pomáhat i finančně (např. příspěvkem na terapie). Rádi bychom také více podpořili oběti-muže, protože v českém prostředí neexistuje spolek, který by pomáhal přímo mužům. Svou činností chceme přispět ke změnám v legislativě. 

Co děláme a chceme dělat?

1) OSVĚTU - Zvyšujeme povědomí o celém tématu.

 

S kým o tématu mluvíme?

S dětmi ve školce, škole i mimo ni, na kroužcích, DDM i v dětských domovech chceme mluvit o sexuální výchově, prevenci sexuálního zneužívání, násilí a incestu.

S dospělými budeme pořádat veřejná setkání, účastníme se konferencí, besed a přednášek. Chceme si povídat s rodiči, pěstouny, učiteli, řediteli škol, vedoucími zájmových kroužků; odborníky, zkrátka všemi, kteří pracují s dětmi a záleží jim na nich. 

Součástí je i mediální osvěta, proto např. točíme vlastní rozhovory a o všem mluvíme nahlas.

 

2) DOPROVÁZENÍ - Poradíme, propojíme, nasměrujeme

 

Jak můžeme pomoci?

Nejste v tom sami! Potřebujete si popovídat s terapeutem nebo sháníte kontakt na právníka? Máme ověřené kontakty a můžeme vás propojit s odborníky a dalšími pomáhajícími organizacemi. Zároveň chceme pořádat svépomocné a podpůrné skupiny, protože sdílení je už samo o sobě terapií.

 

3) VZDĚLÁVÁNÍ A PREVENCE - Aby se to už nikomu dalšímu nestalo. 

 

Naším cílem je vzdělávat a informovat celou veřejnost.

S odborníky pracujeme na online kurzech a dalších materiálech, které pomohou dětem i dospělým celou problematiku uchopit, porozumět jí a hlavně sexuálnímu zneužívání a násilí předcházet.

4) INFORMACE - Na našem webu najdete vše pohromadě.

Na webu www.klubovnanadeje.cz soustředíme všechny důležité informace a vytváříme rozcestník, kde každý, kdo s tématem přijde do styku, najde vše potřebné. Ať už se jedná o oběti, jejich blízké, učitele, vedoucí kroužků nebo i lidi, kteří mají neobvyklé sexuální touhy a nevědí si se svými pocity rady. Klubovna Naděje je tu opravdu pro všechny. 

Na našem webu shromažďujeme kontakty na další pomáhající organizace, které dělají záslužnou a moc důležitou práci, jen se o tom pořád málo mluví.

 

5) ZÍSKÁVÁNÍ PENĚZ - FINANČNÍ POMOC OBĚTEM

Naším cílem je také získávat finanční prostředky, abychom mohli pomáhat obětem.

Chceme přispívat na terapie a na cokoli, co bude potřeba. Finance použijeme na přípravu vzdělávacích, informačních a propagačních materiálů (tisk, audio, video) a také na to, aby se informace dostaly tam, kde to bude potřeba. Chceme mít možnost odměnit odborníky, lektory a všechny, kteří se na činnosti spolku jakkoli podílejí. Finančně chceme pomáhat obětem, přispívat jim na terapie, podporovat vznik odborných terapeutických míst apod.

Zkrátka potřebujeme peníze, abychom tohle všechno mohli dělat naplno.

 

Více si můžete přečíst v našich stanovách nebo etickém kodexu:

Naše stanovy - stránka

Naše stanovy - PDF soubor

Náš etický kodex - stránky

Náš Etický kodex - PDF soubor

Zpět do obchodu