Aby se to už nikomu nestalo


Jaký řešíme problém?

klobouk1 Téma je tabu, zlehčované a panuje kolem něj řada mýtů.

klobouk1 Se sexuálním zneužíváním nebo násilím či domácím násilím má zkušenost každá 3. žena a každý 7. muž.

klobouk1 V naší zemi se můžou odsouzení, nevyléčení pachatelé vrátit normálně zpět k práci s dětmi a po výmazu rejstříků trestů se na ně pohlíží jako na neškodné.

klobouk1 Oběti se bojí promluvit, neví, komu se svěřit a často se jim nevěří.

klobouk1 Lidé, kteří pracují s dětmi, nejsou v těchto tématech dostatečně vzděláváni a nerozumí jim.


Jaké jsou negativní důsledky?

klobouk2 Pachatelé se vysmívají obětem i soudním nařízením.

klobouk2 Hrozí obrovské riziko, že nevyléčený pachatel, který svou vinu stále popírá pochybí znovu a ublíží dalšímu dítěti.

klobouk2 Terapeutická péče není finančně dostupná pro všechny oběti.

klobouk2 Oběti mají vnitřní traumata a zažívají problémy ve všech oblastech života (vztahy, práce, sebedůvěra, komunikace), hrozí u nich sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu apod.

klobouk2 Oběti nevědí komu a jak se svěřit a když už se svěří, často se setkají s nepochopením.


Víme, jak to řešit:

klobouk1 Budeme šířit osvětu, prevenci a vzdělávat celou veřejnost.

klobouk1 Chceme apelovat na změny v legislativě.

klobouk1 Obětem chceme finančně přispívat na terapie.

klobouk1 Budeme vytvářet svépomocné a terapeutické skupiny.

klobouk1 Budeme jezdit na besedy a připravíme naučné materiály, pro děti a pro lidi, kteří s nimi pracují.

 

... a to vše ve spolupráci s odborníky.


Naši patroni / partneři / podporují nás:

patička_patroni – obnovený

Zpět do obchodu