Co je to sexuální zneužívání?

Celou problematiku najdete výstižně vysvětlenou v tomto videu:

Díl o sexuálním zneužívání a násilí a jak z toho ven: BOLESTI DĚTSKÉ DUŠE 8: SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ A DOMÁCÍ NÁSILÍ 
Dokumentární cyklus: Život za zdí - www.arsanima.cz

Co je sexuální zneužívání a jeho následky?

Následky sexuálního zneužití mohou být devastující a rozsáhlé. Je potřeba si nejdříve položit otázku, co je to sexuální zneužívání a zneužití a co všechno může způsobit.

„Sexuální zneužití představuje iniciaci, která probíhá v nesprávný čas, nesprávným způsobem, je prováděna nevhodnou osobou se špatným záměrem a úmysly”. - Autor a mytolog Michael Meade

Sexuální zneužití může být verbální, vizuální a fyzické. Přičemž do verbálního zneužití můžeme zařadit výhružky, sexuální narážky, psychický nátlak apod. Do vizuálního zneužití můžeme zařadit jakýkoliv sdílený pornografický obsah. Fyzické zneužití je mnohem více než „jen” přímý pohlavní kontakt. Může to být jakýkoliv dotyk, který má způsobit sexuální vzrušení agresora.

Jedná se o sexuální, pohlavní kontakt za účelem uspokojení, ale nejenom, někdy může jít jenom o dotyky a pocit vzrušení. Pohlavní zneužívání není jen samotný tělesný kontakt. Součástí zneužívání je manipulace ze strany agresora, vyvolávání strachu, pocitů viny, osamocení, psychického nátlaku, citového vydírání i vydírání samotného a zastrašování. Cílem agresora je způsobit u oběti ztrátu svobodné vůle a navození skutečnosti, že pro oběť je agresor jediným blízkým člověkem, kterému se může svěřit a vše s ním sdílet. Tím agresor získá absolutní kontrolu nad svou obětí. V důsledku těchto skutečností dochází k uzavření osobnosti a ztráty svobody sebe sama.

Nejčastějšími oběťmi bývají děti, dívky i chlapci, zejména slabší, nevyzrálé povahy, které vyrůstají v neúplné či nefunkční rodině, nebo prožili velkou ztrátu, např. úmrtí rodiče apod. Jejich duševní pohoda je narušená z různých důvodů, čehož pak agresor využije ve svůj prospěch a dítě naprosto zmanipuluje. Nejčastěji se tento čin stane ze strany výše mocensky postaveného člověka, ke kterému děti vzhlíží, je to přirozená autorita. Může to být učitel nebo učitelka, kněz, rodič, strýc nebo jiná mnohdy velmi starší autorita, která zneužila svého nadřazeného postavení a důvěry dítěte.

Nejčastější případy sexuálního zneužití se stávají právě v dětství. A co to oběti může způsobit? Trauma, které když se neřeší, tak oběť provází celým životem v různých oblastech.

Oběť tak může mít velké problémy ve zvládání komunikace, zvládání vztahů k autoritám, v partnerských vztazích, příliš se uzavře do sebe. Častým projevem je žárlivost, strach z opuštění, ze ztráty, ze zklamání, z toho že mu každý ublíží, zradí ho. Člověk, který si prošel zneužitím, má většinou problém se svou sebedůvěrou i sebevědomím. Ztrácí kontrolu sám nad sebou a je naprosto nedůvěřivý vůči lidem. Většinou se straní společnosti, zároveň se často nezdravě upíná na některé lidi, kteří mu věnují i malou pozornost. Neumí žít naplněný život a má velké sklony k závislostem nejen na lidech. Ve vážných a neřešených případech traumatu dochází k sebepoškozování a myšlenkám na sebevraždu. Potřebuje a chce cítit bolest fyzickou, aby vytěsnil bolest psychickou.  

„Psychická újma je přitom i bolestivější a většinou i dlouhodobější než ta fyzická, ústí často ve zmíněné sebepoškozování, psychiatrické hospitalizace či pokusy o sebevraždu.”

Proč je nejvíce sexuálních zneužití právě v dětství? Děti jsou malé, bezmocné, slabé, nevyzrálé, závislé, lehce zranitelné, vyžadují péči a hlavně jsou mnohem více manipulovatelné. Dítě navíc vnímá realitu kolem sebe tak, že se za ni cítí být zodpovědné. V momentě, kdy dospělý člověk ubližuje dítěti, které není schopné se bránit, dítě má pocit, že je to všechno jeho vina. Jedná se o vývojový charakter dětí.

Zpět do obchodu