Peer konzultace, poradenství

Co je Peer konzultace a poradenství a kdo je Peer konzultant?

Peer konzultace je způsob poradenství nebo konzultace, kterou poskytují jednotlivci s podobnou zkušeností, jako mají ti, kteří hledají pomoc nebo poradenství. Peer konzultace může být velmi užitečná pro lidi, kteří se snaží překonat podobné výzvy jako konzultant, protože mohou mít lepší pochopení a empatii pro situaci klienta. Peer konzultanti mohou také pomoci klientům překonat stigmatizaci nebo strach z hledání pomoci, protože mohou být vnímáni jako "rovní" partneri, kteří se snaží pomoci s podobnými výzvami.

Peer konzultant (nebo také peer poradce) je člověk, který nabízí podporu a poradenství lidem, kteří procházejí podobnými zkušenostmi nebo problémy jako on sám. Peer konzultanti jsou zpravidla lidé s vlastními zkušenostmi s nějakým specifickým problémem nebo situací.

Peer konzultanti jsou obvykle trénováni v poskytování podpory a poradenství lidem s podobnými zkušenostmi a využívají svých zkušeností k pomoci druhým lidem. Mohou poskytovat neformální poradenství, sdílet své zkušenosti a poskytovat podporu v různých formách, jako jsou skupinová setkání, individuální konzultace nebo online chaty. Peer konzultanti mohou také pomáhat s překonáváním stigma spojeného s některými problémy a mohou přispět k většímu povědomí o různých zdravotních a sociálních otázkách.

Peer konzultanti v oblasti sexuálního zneužívání jsou lidé, kteří sami prošli sexuálním zneužíváním a nyní se rozhodli pomáhat ostatním, kteří se s tímto problémem potýkají. Tito lidé využívají svých zkušeností a osobních příběhů k poskytování podpory, poradenství a informací o této tématice.

Peer konzultanti v oblasti sexuálního zneužívání mohou pomoci obětem získat lepší porozumění situaci, ve které se nacházejí, a poskytnout podporu při zvládání následků sexuálního zneužívání. Mohou také pomoci obětem nalézt zdroje pomoci, jako jsou terapeuti, poradci nebo podpůrné skupiny.

Kromě toho, peer konzultanti v oblasti sexuálního zneužívání mohou pomoci s vytvořením bezpečného a podpůrného prostředí, kde oběti mohou mluvit o svých zkušenostech a pocitech, aniž by se bály odsouzení nebo kritiky. Tento typ podpory a poradenství může být velmi užitečný pro oběti sexuálního zneužívání, protože jim umožňuje řešit své emoce a pocit viny, což může vést k většímu zlepšení jejich duševního zdraví.

Pozvat si nás mohou organizace i jednotlivci.

info@klubovnanadeje.cz


Naši Peer konzultanti:

Tomáš-Paprštein_Peer_Konzultant_upraveno

Tomáš Paprštein

Zažil jsem to, mluvím o tom, píšu o tom. 

Témata mých vlastních prožitých zkušeností:

Ztráta matky v dětství, sexuální zneužívání, manipulace, psychické, citové vydírání a nátlak, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, vyhrožování, šikana, úzkosti, deprese, strachy, nedůvěra v lidi, samota, nevycházení s autoritami, nezapadání do kolektivů apod.

Pomocí svého prožitého příběhu chci dodávat lidem odvahu o sexuálním zneužívání a dalších těžkých tématech mluvit. Chci předávat naději, odvahu a sílu. Jsem průvodcem, který vše prožil od A až po Z. Od sexuálního zneužívání, přes policejní vyšetřování, soudní proces až k rozsudku pro pachatele, až po terapeutické uzdravování traumatu, až k překonání všeho a naučením se žít hezký život. Tyto zkušenosti předávám.

kurz_BNAŠtěpánka Živčáková

Štěpánka Živčáková

Mluvím a píšu nejen o depresi.

Témata mých vlastních prožitých zkušeností:

Deprese, pokusy o sebevraždu, nalezení spojení sama se sebou, duševní zdraví.

Chci dostat téma deprese na světlo světa a svým příběhem pomoci lidem, kteří depresí trpí, ale nevědí to. Také lidem, kteří se s depresí setkávají ve svém okolí a netuší, jak by druhému mohli pomoct. Chci zkrátka pomoci všem, kterých se toto téma týká, týkalo nebo týkat může. Aby věděli, že v tom nejsou sami. Že deprese si nevybírá, ale vždy přichází z nějakého důvodu. A když ten důvod nevíme a je nám pořád mizerně, nechat si pomoct je ten nejtěžší, ale zároveň nejdůležitější krok.

 

Zpět do obchodu